Bonvenon al Lahti, al UK kaj IKBE!

 

Lahti estas urbo en suda Finnlando, 100 kilometrojn nordoriente de la cxefurbo Helsinki. Kun preskaux 120 000 logxangoj, Lahti estas la oka plej granda urbo en Finnlando.

Lahti estas fama pro siaj skisaltejoj, sed ankaux pro Sibelius-domo, konstruita en la jaro 2000. Tie okazas multaj koncertoj, kongresoj kaj aliaj kulturaj eventoj. Sibelius-domo ricevis sian domon de la fama finna komponisto Jean Sibelius. La skisaltejoj gastigas internaciajn sportemulojn cxiuvintre dum la skiludoj de Lahti.

Lahti estas dense konstruita urbo, tauxga por piedirantoj. La distancoj inter la fervoja-busa stacidomo, hoteloj, restoracioj kaj kongresejoj estas unu gxis du kilometroj.

La pura kaj trankvila finna naturo, kun siaj lagoj kaj arbaroj, kviete brakumas la urbon. Post kvinminuta piediro for de la urbocentro trovigxas la bordo de la lago Vesijarvi kaj haveno, kiun multaj Lahtianoj konsideras kiel sian plej sxatatan lokon en la urbo.

La temo de la 104-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) estas Vivanta naturo, floranta kulturo.

N.B. UEA uzas nomon Lahtio.

 

Bonvenon al Finnlando

 

Steleto pretas arangxi la IKBE-on samtempe kaj samloke kun la Universala Kongreso de Esperanto (104-a UK) jene:

Dato kaj loko: 20.-27.7.2019 en la urbo Lahti.

Kotizoj depende de la logxlando de aligxanto: A 400 euxroj cxiuj landoj escepte de tiuj en kategorio B.

B 380 euxroj iamaj socialismaj landoj de Euxropo kaj Latina Ameriko.

La kotizo kovras logxon kaj nutron inkluzive programon de UK kaj IKBE.

Logxado en dulita cxambro en hotelo Grand proksime al UK-kongresejo; 900 m de la fervoja stacidomo. Por unulita cxambro krompago. Haveblas ankaux 5 trilitaj cxambroj. Grand estas rezervita por E-istoj; 60 lokoj rezervitaj por IKBE-anoj. Cxiuj cxambroj estas komfortaj kaj ekipataj de akvokuirilo. En kelkaj cxambroj trovigxas eta fridujo. Amantoj de finna "sauxno" havos eblecon sauxnumi (krompago). Matenmangxojn ni ricevos en la hotelo, luncxojn kaj vespermangxojn aliloke.

Programo:

IKBE-anoj rajtas sen aparta pago gxui la multflankajn programerojn de UK.

Ni planas tuttagan ekskurson por IKBE-anoj.

Kunvenoj kaj internacia arta vespero okazas en proksimaj kunvenejoj.

Plenumante la deziron de Otto Prytz ni intencas prezenti la finnan kuirarton pere de referajxo.

Se iu volas prezenti referajxon pri iu ege aktuala temo, ni klopodos meti gxin en la programon.

Cxar Steleto farigxos 100-jara en 2019, ni festos kune en la internacia arta vespero. Ni proponas, ke gastoj anstataux donacoj kunportu programerojn al la arta vespero. Atentu: por ordigi kaj printi la programon ni devas koni la enhavon de viaj programeroj suficxe frue.

La urbo Lahti situas apud la lago cx. 100 km nordorienten de Helsinki kaj estas atingebla trajne; dauxro unu horo. Inter flughaveno Helsinki-Vantaa kaj fervoja stacidomo en Helsinki trafikas trajno; dauxro 30 minutoj. Ni disponigos akompanantojn por asisti en havigo de biletoj kaj entrajnigo. Akompanantoj de blinduloj vojagxas en trajnoj senpage.

Bonvenon al Lahti en 2019!

Demandojn, proponojn sendu al:

steleto@pp.inet.fi, letere al Ritva Sabelli, Pietarinkatu 10 D 27, FI-00140

Helsinki, Finnlando.

 

Dua komuniko

 

Jen pri praktikajxoj.

Ni rekomendas kunporti la internacian karton pri blindeco. Akompananto de blindulo veturas senpage en trajnoj (ricevas apartan bileton por montri al kontrolanto). 65- kaj pli agxaj ricevas 50-procentan rabaton. Blindulo kaj akompananto rajtas veturi senpage en urbaj trafikiloj en Helsinki kaj en lokaj auxtobusoj en Lahti.

Kiam vi rezervas flugbileton, bv. konsideri jenon: Vi povas mencii bezonon de asistado en la flughaveno Helsinki-Vantaa. Tiuokaze profesia asistanto atendos vin cxe la pordo de aviadilo, asistos en havigo de via pakajxo kaj helpos vin laux viaj deziroj. Profesia asistanto ne parolas E-on. Inter flughaveno Helsinki-Vantaa kaj la urbo Helsinki trafikas loka trajno; dauxro 30 minutoj. En lokaj trajnoj oni ne vendas biletojn. Bileton (cx. 5 euxroj) vi povas acxeti per auxtomatoj apud perono kaj en R-kiosko. En flugstacio dejxoros kongresaj helpantoj, kiuj asistos en acxetado de biletoj kaj helpos vin plu lauxbezone.

En fervojstacio de Helsinki niaj helpantoj asistos en havigo de bileto al Lahti kaj akompanos vin al la koncerna perono. Trajnbileto Helsinki-Lahti kostas cx. 12 euxrojn.

Alia ebleco: La loka trajno haltas en Tikkurila. Vi povas veturi gxis Tikkurila kaj tie shangxi al trajno, kiu veturas al Lahti. En R-kiosko eblas acxeti bileton flughaveno-Lahti. Se vi pro iu kauxzo acxetis nur bileton por la loka trajno, vi povas havigi bileton Tikkurila-Lahti en biletovendejo de fervojstacio de Tikkurila.

En Tikkurila dejxoros helpantoj, kiuj asistos lauxbezone en havigo de bileto kaj gvidos vin al la perono por trafi la koncernan trajnon. Trajnbileto Tikkurila-Lahti kostas cx. 11 euxrojn.

Inter flughaveno kaj Lahti trafikas ankaux busoj (dauxro unu kaj duonhoro).

Haveblas malmulte da rektaj veturoj. Biletoj acxeteblas per retejo aux en vialanda vojagxagentejo.

Se vi alvenos sxipe, ni rezervos helpanton por konformita tempo en la koncerna haveno.

En fervojstacio de Lahti vi renkontos kongresajn helpantojn sur la perono. Ili akompanos vin al la stacidomo kaj helpos plu. Adreso de nia logxejo estas Hameenkatu 4 (cx. 900 m de stacidomo).

En Lahti vi povas acxeti revenbileton en stacidomo kaj apude situanta auxtobusacentro: Lahti-Tikkurila (sxangxo)-flughaveno aux Lahti-Helsinki aux por auxtobuso Lahti-flughaveno Helsinki-Vantaa.

Por certigi suficxan nombron de helpantoj, ni petas vin informi nin, kiel vi planas vojagxi: cxu aviadile, cxu de flughaveno al Tikkurila, cxu sola, cxu vi alvenos en Helsinki, cxu sxipe?

Bonvenon al Finnlando!

Demandojn bv. sendi al: rete steleto@pp.inet.fi, platskribe aux brajle al Ritva Sabelli, Pietarinkatu 10 D 27, FI-00140 Helsinki, Finnlando.

 

Sube eta aldono.

 

Programon de la arta vespero kompilos geJelinek komisiite de la LIBE-estraro.

 

Rekomendo al tiuj kiuj alvenos al la flughaveno Helsinki-Vantaa: veturu per la loka trajno gxis la fervojstacio en Helsinki.

 

Ni klopodos gxisdatigi sciigojn pri IKBE sur la pagxaro de Steleto:

www.steleto.fi/en-esperanto

 

85-a IKBE en Finnlando 20.-27.7.2019 (tria komuniko)

 

Aligxilo IKBE/UK

 

1 antauxnomo kaj familia nomo, viro/virino

 

2 vidhandikapito aux akompananto,

 

3 naskigxdato

 

4 posxta adreso

 

5 telefonnumero, retadreso

 

6 UEA-kodo, se vi estas membro de UEA

 

7 a mi ne volas, ke adreso mia, posxta aux reta, aperu en la Kongresa Libro de UK

 

7 b mi donas permeson al UEA aperigi mian posxtan/retan adreson en la Kongresa Libro de UK

 

8 mi mendas dulitan cxambron; trilitan cxambron, mia(j) samcxambrano(j) estas ...; mi mendas unupersonan cxambron (sumo de krompago informata pli poste)

 

9 mi pagis al bankokonto de Steleto

FI27 1544 3000 0985 61; BIC NDEAFIHH ... euxrojn

 

Mi pagos per banko plej laste la 15-an de aprilo 2019.

 

10 mi partoprenos tuttagan ekskurson jes/ne

 

11 mi bezonas oficialan invitilon

 

12 mi planas alveni (indiku veturmanierojn, alven/forirtempojn, kunvojagxantojn, laux via momenta scio).

 

 

 

 

Limdato de aligxoj estas 30.4.2109.

 

La aligxilojn kaj demandojn bv. sendi per posxto al Ritva Sabelli, Pietarinkatu 10 D 27, FI-00140 Finnlando aux rete al steleto@pp.inet.fi .

 

Komunikoj kaj ceteraj sciigoj aperas en la retejo www.steleto.fi/en-esperanto .

 

Post aligxo la centra oficejo de UEA sendos al vi Kongresan konfirmilon kune kun via kongresa numero. Pere de tiu konfirmilo vi ricevos en Lahti UK-materialojn kaj nomkarton de UK. La Kongresa konfirmilo devas suficxi por pruvi la kongresanecon al la vizdona konsulejo. La konsulejoj povas postuli oficialan invitleteron, kiun la centra oficejo sendos se oni petos gxin.

 

Bv. sciigi vian kongresan numeron de via konfirmilo al Ritva Sabelli.

 

85-a IKBE en Finnlando 20.-27.7.2019 (kvara komuniko)

 

Se via banko postulas nomon kaj adreson de nia banko, jen cxiuj scioj:

 

ricevanto de IKBE-kotizo: Steleto

 

banko: Nordea, Aleksanterinkatu 36, FI-00100 Helsinki, Finnlando

 

IBAN: FI27 1544 3000 0985 61

 

BIC: NDEAFIHH

 

Grava informo! Logxado en unulita cxambro kostas 659 euxrojn.

 

85-a IKBE en Finnlando 20.-27.7.2019 (kvina komuniko)

IKBE-kotizo en unupersona cxambro estas 589 euxroj kaj en tripersona

cxambro 350 euxroj po persono.

Precizigo pri mangxoj: La kotizo kovras sep vespermangxojn ekde sabato,

ekde dimancxo sep matenmangxojn kaj ses luncxojn.

Iomete pri programo por helpi vin plani vojagxojn

IKBE komencigxos per vespermangxo sabate 20.7.19 je 17h30 kaj poste

okazos nia interkona vespero. IKBE-programo finigxos per adiauxa vespero

vendrede en restoracio. Sabate 27.7.19 okazos Solena Fermo de UK 10h00 -

12h00 kaj Libroservo funkcios gxis 14h00.

 

Ritva Sabelli.

 

 

Karaj, jen sesa komuniko kiu klarigas kiom da libera tempo IKBE-anoj

havos por sperti programerojn de UK. En la fino trovigxas skizo de

UK-programo.

Amike

Ritva

85-a IKBE en Finnlando 20.-27.7.2019 (sesa komuniko)

Pri mangxoj

Por plenumi viajn dezirojn bv. sciigi, se vi estas vegetarano aux havas

specialan dieton.

Ekskurso

LKK preparis al IKBE tuttagan ekskurson por maksimume 50 partoprenantoj.

Se restas liberaj lokoj, la ekskurso akceptas aliajn kongresanojn. Temas

pri krozado kaj poste auxtobusa veturado (ekde kaj gxis hotelo Grand).

Se vi ne volas partopreni IKBE-ekskurson, bv. konsideri ke vi devas

proprakoste arangxi luncxon. Vi povas mendi kaj proprakoste acxeti

ekskursojn en UK-kongresejo. IKBE ne kompensos vian elekton.

Bazo de programo

sabato 20/7 Enloĝigo kaj havigo de kongresa materialo en Kauppahotelli

Grand, Hämeenkatu 4 kaj en la kongresejo de UK (Isku Areena),

Svinhufvudinkatu 29 (kongresa libro de UK, nomkarto). Isku Areena estas

atingebla piede kaj trafikas auxtobuso, sed gxi mallongigas vojon nur

per unu halto. Gicxetoj funkcias gxis 18.00.

En Isku Areena Libroservo, Unuafojaj kongresanoj, Movada Foiro

17.30 Vespermanĝo

Interkona vespero de IKBE

dimanĉo 21/7 Matenmanĝo ĉiutage 21.-27.7. en hotelo Grand. Lunĉoj kaj

vespermanĝoj 21.-16.7. aliloke.

10 - 12 Solena inaŭguro de UK

Lunĉopaŭzo

14 - 17 Malfermo de IKBE , du prelegoj

17.30 aux 18 Vespermanĝo

lundo 22/7 Kleriga lundo de UK

mardo 23/7

9 - 10 Prelego, 10 - 12 ĜA de LIBE, unua sesio, 14 - 16 Prelegoj

merkredo 24/7 Ekskursa tago kun lunĉo; 10 - 16.30.

17.00 Kantelisto Timo Väänänen invitas al hejma koncerto kun

vespermangxo; bileto 40 euxroj. Dum la kongresa semajno li ludos

kanteleon ekz. dimancxe en la Nacia Vespero.

jaŭdo 25/7

9 - 10 Prelego, 10 - 12 ĜA de LIBE, dua sesio

Provludo de la koncerto en salono Kalevi Aho (posttagmeze tri horoj)

19 Akcepto, festparolo de Sakari Kauppinen (prez. de Esperanto-klubo de

Helsinki), Internacia Arta Vespero (programon kolektos kaj gvidos Jiří

Jelinek kaj Milena Jelinkova

vendredo 26/7

9 - 10 Fermo de IKBE, 14.00 Orgenokoncerto, bileto po 10 eŭroj

17.30 Adiauxa vespero en restoracio finigxos tiel ke eblos cxeesti la

Internacian Artan Vesperon de UK en Isku Areena.

sabato 27/7 lasta matenmanĝo en hotelo Grand.

Programo de UK

Ĉi tie aperas nur la plej gravaj programeroj. La Estraro de UEA rezervas

al si la rajton fari ŝanĝojn.

Sabato, 20 julio Malfermo de la kongresejo je 9h00. Registriĝo.

Disdonado de dokumentoj. Komitato de UEA. Unuafojaj Kongresanoj.

Libroservo. Movada Foiro. Giĉetoj funkcias ĝis 18h00.

Dimanĉo, 21 julio Solena Inaŭguro (10h00). Libroservo. Inaŭguro de

IKU/AIS. Kongresa Temo. E-kursoj. Finna Eksprese. Nacia Vespero.

Lundo, 22 julio Libroservo. Kleriga Lundo. IKU-prelegoj. Komitato de

UEA. E-kursoj. Finna Eksprese. Bankedo. Kongresa Balo.

Mardo, 23 julio Libroservo. E-kursoj. Tago de Lernado. IKU-prelegoj.

Kongresa Temo. Estraro sinprezentas. Finna Eksprese. Delegita Reto.

Societo Zamenhof. Teatro.

Merkredo, 24 julio. Tuttagaj ekskursoj. (Kongresejo fermita.)

Ĵaŭdo, 25 julio Libroservo. Libroj de la Jaro. IKU-prelegoj. Kongresa

Temo. Esperantologia Konferenco. Belartaj Konkursoj. Finna Eksprese.

E-kursoj. Centra Oficejo respondas. Konkurso pri Publika Parolado. Urba

Akcepto (por invititoj). Koncerto.

Vendredo, 26 julio Libroservo. Komitato de UEA. IKU-prelegoj.

KER-ekzamenoj. Faka Forumo. Aŭkcio. Piedpilka matĉo. Prezento pri la

venontaj Universalaj Kongresoj. Internacia Arta Vespero.

Sabato, 27 julio Solena Fermo (10h00). Libroservo (ĝis 14h00). Fermo de

la kongresejo (14h00).

Ritva Sabelli